Fires de Llibres

Cada any a Catalunya s'organitzen diverses fires que han estat esdeveniments destacats per la reproducció de gravats antics o moderns, encarregats a artistes de prestigi reconegut. La col·lecció de cartells d'aquestes fires és una veritable antologia de l'art contemporani català.

Per a la realització dels discursos en aquestes fires, s'ha sol·licitat la col·laboració d'escriptors, pintors, dibuixants, periodistes, cantants i personalitats de la cultura catalana, i també s'ha promogut i finançat el Monument al llibre de Joan Brossa.

 • Fira del Llibre d'Ocasió Antic i Modern
 • Mercat dels llibres prohibits
 • Fira del Paper i Col·leccionisme
 • Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles
 • Saló del Col·leccionisme
 • Fira del Llibre Vell de Figueres
 • Tortosantic 2018
 • Fira del Llibre de Muntanya Vic-Collsacabra
 • XIX Salón de Libro antiguo de Madrid
 • X Fira Internacional del Llibre Antic
 • Saló Internacional del Còmic de Barcelona

Aquestes fires solen incloure la venda d'obres literàries editades en diferents èpoques i cultures que han patit censura.

Gremi Llibre Vell.Cat © 2023